Stefania Bilińska (ur. 26 grudnia 1920 r., z d. Orzechowska) z siostrą Józefą Głuś (ur. 12 stycznia 1918 r., z d. Orzechowska) w czasie II wojny światowej mieszkały w miejscowości Dobczyce (woj. małopolskie). Wspólnie ukrywały w swoim domu żydowskiego chłopca Icchaka Lermera.

Stefania Bilińska i Józefa Głuś otrzymały tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1990 r.