Janina i Jerzy Bilińscy w czasie II wojny światowej mieszkali w Rzeszowie. Rodzice Barbary. Wspólnie byli zaangażowani w pomoc Żydom poprzez załatwianie im fałszywych dokumentów.