Anna Bilińska-Mazurek organizowała żywność dla Żydów z getta warszawskiego. Anna Bilińska-Mazurek zmarła w Tomaszowie Lubelskim.