PRZEJDŹ DO TREŚCI, PRZEJDŻ DO MENU

O PROJEKCIE

Jesteś tu:

Szanowny Czytelniku

Ta strona internetowa powstała w związku z realizacją projektu pn. „Pamięć i Tożsamość – Międzynarodowe Centrum Informacyjne”. Działania podejmowane w ramach projektu skoncentrowane są na upowszechnianiu informacji na temat postaw Polaków podczas II wojny światowej wobec Narodu Żydowskiego. Za pośrednictwem tej strony możesz przeglądać bogate zasoby historyczne będące efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych przez Fundację Lux Veritatis, które przybliżają obraz ówczesnego świata w aspekcie historycznym i społecznym. Jeśli znane Ci są losy Polaków ratujących ludność żydowską w czasie II wojny światowej zachęcamy do opowiedzenia nam tej historii.

„Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

„Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP”.

Utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Lux Veritatis. Utwór powstał w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

OPOWIEDZ SWOJĄ HISTORIĘ

KONTAKT
Instytut Pamięć i Tożsamość im. Jana Pawła II

Zadanie publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017.”

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

MSZ RP logo