Helena Bilińska w czasie II wojny światowej mieszkała w Stryju (obecnie Ukraina). Przez 14 miesięcy ukrywała rodzinę żydowską Edelstein – Samuela z żoną i synem.