Pani Bielawska w czasie II wojny światowej mieszkała w Przemyślu (woj. podkarpackie). Do 27 lipca 1944 r. ukrywała mężczyznę pochodzenia żydowskiego – Henryka Wałachowskiego. Pani Bielawska zmarła w 1950 r.