Barbara i Józef Bielawscy w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Miroszów (woj. małopolskie). Rodzice Bolesława, Henryka, Apoloniusza i Kazimierza. Od 1942 r. do stycznia 1945 r. w swoim domu ukrywali pięć osób pochodzenia żydowskiego oraz udzielali tymczasowego schronienia wielu innym żydom.

Barbara, Józef i Bolesław Bielawscy otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1994 r.