Bronisława Bielatowicz (z d. Knyszewska) urodziła się we wrześniu 1907 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Wyprowadziła z getta cztery osoby pochodzenia żydowskiego. Zmarła w styczniu 1922 r.

Bronisława Bielatowicz otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1980 r.