Maria Bieszczad w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Stępina (woj. podkarpackie). Ukrywała osoby pochodzenia żydowskiego.