Józef Bieżuński urodził się w 1899 r. we wsi Wólka Kikolska (woj. mazowieckie). Syn Jakuba i Balbiny. W czasie II wojny światowej mieszkał w Wólce Kikolskiej. Ojciec Ireny. Był zaangażowany w pomoc dla ludności żydowskiej (m. in. organizowanie transportów, dostarczanie żywności, udzielanie schronienia).