Leon Bigdowski w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Był zaangażowany w pomoc dla ludności żydowskiej (m. in. ukrywanie, budowanie schronów).