Anna Bieszcz (z d. Zulak) urodziła się 1 grudnia 1923 r. Córka Marii. W czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Germakówka (obecna Ukraina). Ukrywała w swoim domu osoby pochodzenia żydowskiego.

Anna Bieszcz otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2001 r.