Józef Bill w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Turmont (obecnie Litwa). Ojciec Aliny Stępniewskiej. Był zaangażowany w pomoc Żydom.