Celina Bilska była zaangażowana w pomoc ludności żydowskiej.