Helena Bocoń (z d. Kędra) córka Michaliny. W czasie II wojny światowej mieszkała wraz z matką i rodzeństwem we wsi Humniska (woj. podkarpackie). Wspólnie z matką udzieliły pomocy żydowskiej rodzinie Mark. Ukrywały ich i karmili przez 2 lata. Mina Mark po wojnie utrzymywała kontakt z ratującymi.

Helena Bocoń otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1988 r.