Irena Bocian w czasie II wojny światowej mieszkała w Gniewoszowie (woj. świętokrzyskie). Irena była nauczycielką, zaangażowała się w pomoc ludności żydowskiej. Ukrywaniu Żydów i dostarczaniu im żywności. Uratowała pięcioosobową rodzinę Winnykamień.

Irena Bocian otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2017 r.