Jan i Magdalena Boczar w czasie II wojny światowej mieszkali w miejscowości Gaje Buczackie (woj. podolskie, obecnie Ukraina). Wspólnie przez bliżej czas ukrywali rodzinę żydowską w zabudowaniach gospodarczych. Żydzi odeszli bez pożegnania, ich dalszy los jest nieznany.