Państwo Bober w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Witanowice (woj. małopolskie). Rodzice Karoliny (po mężu Sapeta). Ukrywali w swoim domu dwójkę żydowskich dzieci – Samuela i Sarę Hochheiser.