31 czerwca 1943 r. we wsi Bobowiska w województwie Lublin zamordowano za ukrywanie Żydów 4 osoby: Kazimierza Hołaja (35 lat), Feliksa Pęcułę (45 lat), Stanisława Wójtowicza (30 lat) oraz jeszcze jednego mężczyznę.

 

Bibliografia:

  1. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, 24.04.2015 r.

 

Uwagi:

  • [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, 24.04.2015 r. podaje datę śmierci 3.06.1943 r.
  • W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988, s. 127 nie wymienia Stanisława Wójtowicza, natomiast dodaje, że zginął także Stanisław Pęcuła.