Michał Bednarz (ps. Piotruś) w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Hanaczówka (Ukraina). Na terenie swojego gospodarstwa ukrywał osoby pochodzenia żydowskiego.