Jan Bednarz w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Niwki (woj. mazowieckie). Ukrywał w swoim domu mężczyznę pochodzenia żydowskiego Izaaka Fiszera.