Maria Błaś (z d. Śleziak) w czasie II wojny światowej mieszkała w Cieszynie (woj. śląskie). Matka Anny (po mężu Kędziora). Była zaangażowana w pomoc Żydom – zapewniała transport wozem na stację kolejową, gdzie mogli przedostać się w bezpieczne miejsce oraz dostarczała im żywność.