Joanna Błaś (z d. Kuraś) urodziła się 23 lutego 1926 r. Córka Karola i Zofii (z d. Malinowska). W czasie II wojny światowej mieszkała we Lwowie. Ukrywała w swoim domu Żydów, m. in. Mariana Stalmeistera. Była także zaangażowana w pomoc w załatwianiu fałszywych dokumentów dla osób pochodzenia żydowskiego.

Joanna Błaś otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1993 r.