Leszek Aleksandrowicz w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Pracował w szpitalu przy ul. Kopernika, brał czynny udział w ratowaniu Żydów w tym szpitalu.