Alfred Alexander urodził się 23 kwietnia 1880 r. Przez całą II wojnę światową ukrywał Żydów. Zmarł 10 stycznia 1955 r.