Katarzyna Balicka urodziła się 10 czerwca 1896 r. W czasie II wojny światowej mieszkała w Siemianówce (Ukraina). Żona Józefa, matka Stanisława  i Władysława (ur. 10 maja 1927 r.). Cała rodzina Balickich angażowała się w pomoc rodzinie żydowskiej Pasternak. Dzięki tej pomocy Bernard i Moshe Pasternakowie uciekli z getta i zostali ukryci w specjalnej kryjówce pod podłogą domu. Niestety w wyniku donosu sąsiadów, Pasternakowie zostali straceni. Razem z nimi zamordowano także Józefa Balickiego.

Cała rodzina Balickich otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1987 r.