Tadeusz Balicki w czasie II wojny światowej pracował w szpitalu w Łęczycy (woj. łódzkie). Nocą przedostawał się do getta, by operować uwięzionych tam Żydów.