Józefa Bielak (z d. Bułak) w czasie wojny mieszkała w Dobczycach (woj. małopolskie). Ukrywała w swoim domu osoby pochodzenia żydowskiego.

Józefa Bielak otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1990 r.