Bolesław Bielak urodził się 17 marca 1919 r. w Zdzisławicach (woj. lubelskie). Ojciec Teresy Dudek (z d. Bielak). Pomagał ludności żydowskiej z getta warszawskiego. Zmarł w 1986 r. w Warszawie.