Józef Młynarski mieszkał w Bystrzejowicach k. Piasków. W wykopanej ziemiance ukrywał pięć osób narodowości żydowskiej. Pomagał od września 1942 r.

Został aresztowany w styczniu 1943 r. Ktoś doniósł na niego. Niemcy, którzy przybyli do gospodarstwa, nie znaleźli ani kryjówki, ani Żydów. Mimo to Józef został zesłany na Majdanek, gdzie zginął.

Bibliografia:

  1. Those Who Helped. Polish Rescuers of Jews During the Holocaust, red. R. Walczak, cz. 3, Warszawa 1997.
  2. [Strona interentowa:] www.savingjews.org/perished/m.htm, dostęp: 27.05.2015 r.