Wiktoria Mleczko mieszkała w Porąbce Uszewskiej. Pracowała jako pomoc domowa. W czasie okupacji ukrywała Żydów, za co została aresztowana i osadzona w tarnowskim więzieniu – było to najprawdopodobniej 7 maja 1942 r. 28 stycznia 1943 r. przetransportowano ją do obozu w Oświęcimiu, gdzie zmarła na tyfus 1 kwietnia tego samego roku.

Bibliografia:

  1. Rejestr faktów represji na obywatelach polskich za pomoc ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej, Instytut Pamięci Narodowej, red. A. Namysło, G. Berendt, Warszawa 2014.
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 27.05.2015 r.