Józef i Anna (z d. Nowicka) Bawszycowie w czasie II wojny światowej mieszkali w Wilnie. W swoim mieszkaniu, ukrywali kobietę pochodzenia żydowskiego Edebon wraz z córką Belą/Nelą. Józef zmarł w 1975 r., Anna zmarła w 1983 r.