Kazimiera Bayer w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 41 m. 10. W swoim mieszkaniu ukrywała lwowiankę żydowskiego pochodzenia Stellę Seidenwesagową z mężem i synem.