Józef Bartoszko w czasie II wojny światowej mieszkał w Białymstoku. Pracował, jako dozorca bożnicy. 27 czerwca 1941 r. umożliwił ucieczkę 29 Żydom, z podpalonej przez Niemców płonącej już synagogi.