Marianna Bartułd w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Była zaangażowana w pomoc Żydom, między innymi panu Świnarskiemu.