Józef Antosz ps. „Biały” należał do Batalionów Chłopskich. W czasie II wojny światowej był zaangażowany w pomoc Żydom w gminie Szczurowa (woj. małopolskie).