Edward i Anna Antoszewscy w czasie II wojny światowej mieszkali w Warszawie. Rodzice Urszuli, Elżbiety i Danuty. Małżeństwo prowadziło restaurację przy ul. Żelaznej w Warszawie. Rodzina pomogła Żydówce Stefanii, zatrudniając ją do opieki nad dziećmi. Edward zmarł w 1947 r.