Janina Barczak w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Pracowała w wydziale opieki społecznej. Była zaangażowana w pomoc żydowskim dzieciom wywiezionym z domu Ojca Baudouina.