Pan Barcz w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Błonie (woj. mazowieckie). W swoim lokatorskim domu przez okres całej okupacji przechowywał Żydówkę.