Jan i Ludwika Bergiel w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Osobnica (woj. podkarpackie). Na terenie swojej posesji udzielali schronienia czterem osobom pochodzenia żydowskiego.