Janina Berger (z d. Kowalyk) urodziła się w 1909 r. Córka Karoliny. W czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Zrotowice (Ukraina). Żona Samka. W swoim domu ukrywała pięć osób pochodzenia żydowskiego m. in. swojego męża Samka Bergera i Beatę Rosenzweig. Janina Berger zmarła w 1998 r.