Helena Błaszczuk (z d. Kłopotowska) w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Tołwin (woj. podlaskie). Córka Teofilii. Ukrywała trzy rodziny o pochodzeniu żydowskim.