Michał Błaszczyk był policjantem, który w sierpniu 1942 r. odmówił wykonania rozkazu rozstrzelania rodziny żydowskiej Fragnerów, którzy ukrywali się we wsi Lipnica Górna (woj. małopolskie). Współpracował z Armią Krajową.