Helena Baranowska (z d. Jakubowska) w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Kołodziąż-Rybie (woj. mazowieckie). Wsparła żywieniowo Żyda, który uciekł z transportu do Treblinki.