Janina Baranowska (z d. Machaj) w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Córka Jana i Walerii. Siostra  Eugenii (po mężu Kaźmierczak) i Józefa. Była zaangażowana w pomoc Żydom.