Helena Antoniak z d. Topolska w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Sosnowica (woj. mazowieckie). Pomogła Żydówce – Chanie Żelazo.