Leszek Antecki w czasie II wojny światowej udostępniał swoje mieszkanie Żydom, których udało się wyprowadzić z getta.