Jan Kujawa (ur. 16.02.1923 r.) opowiada o swojej młodości i życiu we wsi Słupka k. Konina, gdzie mieszkał wraz z rodzicami – Walentym i Janiną oraz rodzeństwem. Handel w okolicy był całkowicie zdominowany przez ludność żydowską, która była stosunkowo liczna. Jan Kujawa wspomina również jak do pobliskiego Lądu zwieziono ok. 100 księży i 4 biskupów, którzy byli więzieni w klasztorze. Jan dowoził im żywność i leki. Pewnego dnia nie wrócił do domu. Został zatrzymany przez funkcjonariuszy gestapo, a następnie transportowany wiele godzin wagonem bydlęcym. W jego życiu jeszcze wiele miało się zmienić…

Utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Lux Veritatis. Utwór powstał w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

ZDJĘCIA

  • Jan Kujawa

    Jan Kujawa