Bolesław Kuligowski (ur. 1898 r.) był więźniem obozu oświęcimskiego od 1942 – 1944 r. Jego wnuk Michał Kuligowski podjął szereg działań, by pamięć o dziadku przetrwała, a wiele szczegółów nie zostało zatartych. Kiedy wybuchła wojna Bolesław Kuligowski przystąpił do struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Otrzymał mieszkanie w którym mógł drukować fałszywe dokumenty, lecz po pewnym czasie jego działalność została odkryta. Funkcjonariusze gestapo pojmali go i brutalnie przesłuchiwali, przez co stracił przednie zęby. 1 września 1942 r. trafił do obozu w Oświęcimiu. Prawdopodobnie dzięki bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego udało mu się pracować w garbarni, gdzie żywił się wyskrobanym tłuszczem i resztkami mięsa. Dzielił się nimi z mistrzem garbarskim – Aaronem Beerem. Mężczyźni zaprzyjaźnili się i nawet po wojnie utrzymywali serdeczne stosunki. Ich kontakt urwał się w nietypowych okolicznościach…

Utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Lux Veritatis. Utwór powstał w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

ZDJĘCIA

  • Bolesław Kuligowski

    Bolesław Kuligowski

  • Aaron Beer

    Aaron Beer