Eugeniusz Ajewski ps. „Kotwa”. W czasie II wojny światowej zaangażował się czynnie w działalność polskiego podziemia m.in. był dowódcą II plutonu w 3. Kompanii Szturmowej IV Rejonu Obwodu Mokotów. Po upadku powstania w getcie warszawskim ukrywał przez kilka dni córkę żydowskiego doktora z Wołomina. Mężczyzna mieszkał wówczas z przyjacielem Jerzym Fedorukiem w Warszawie, w kawalerce przy ul. Pańskiej. Nieznany jest dalszy los kobiety. Natomiast Eugeniusz po wojnie poświęcił się harcerstwu i sportowi.